Ettevõtte lokaliseerimine lihtsate sammudena

Lokaliseerimist kui sellist peaks tundma iga ettevõtja, kes pakub oma toodet või teenust väljaspool kodumaad. Siia alla käivad kõik eksportimise moodused ja teenuse pakkumise meetodid. Toode-teenus tuleb lokaliseerida kohalike eelistustele, vajadustele ja trendidele vastavaks igas välisriigis eraldi – nii Läti ja Leedu, Taani ja Norra, Eesti ja Soome kui Korea ning Jaapani turud on igaüks […]