Mis vahe on tõlkimisel, lokaliseerimisel ja versioniseerimisel?

Mis on tõlkimine?

Mis on tõlkimine? Lühidalt öeldes:

Tõlkimine on protsess, kus originaaltekst tõlgitakse otse üle teise keelde.

Tõlkimine on teksti üks-ühele edastamine teises keeles, sõna-sõnalt tõlgituna. Originaalteksti sisu, stiil, grammatika ja süntaks püsib nii laias ulatuses kui võimalik originaaliga võrdsena, et saavutada korrektse ülesehitusega teksti sihtkeeles – ilma mingit sorti keelelise kõrvalekaldeta ning kindlasti ilma mingite kultuuriliste kohandusteta sihtkeeles.

Kindlatel juhtudel on otsene tõlkimine piisav, näiteks siis, kui sul on vaja teksti mõista ning ei ole vaja lasta tõlkijal sihtkeele peale liiga palju aega kulutada.

 

Lokaliseerimine

Mis on lokaliseerimine – tekstide ja tõlgete kontekstis?

Lokaliseerimine on enamat kui tõlkimine, kuid vähemat kui versioneerimine.

Kui sinu ettevõtte eesmärk on tõmmata ligi kliente globaalselt, siis saad sa pöörduda oma klientide poole mingil kindlal välismaisel turul just sellele turule lokaliseeritud tekstidega. Teatud juhtudel nõuab ka EL, et su tekstid oleksid su klientidele arusaadavas, ehk kohalikus keeles: näiteks juhendid, tootekirjeldused, ohutuskirjad, tehnilised lehed ja tootedeklaratsioonid.

Sellistel puhkudel on tekstide lokaliseerimine asjakohasem kui nende lihtsalt tõlkimine. See oleneb tootest, kohalikest reeglitest ja paljust muust ning  ettevõtte- ja tõlkijavaheline koostöö on siin hädavajalik.

 

Versioneerimine

Mis on versioneerimine? See on eestikeelses kasutusruumis üsna harjumatu kõlaga sõna.

Versioneerimine on termin, mida kasutavad eriti just reklaamijad ja turundusettevõtted. Siin kombineeritakse tõlkimine teksti tõlgendamisega. Versioneerimine on vorm ümberkirjutamisest ja loomingulisemast ning vabamast tõlkimisest.

See on protsess, kus teksti sõnum kohandatakse ühest keelest teise, keskendudes pigem soovitud emotsionaalsele muljele ning vähem tekstile kui sellisele. Seega luuakse täiesti uus tekst, mis äratab samu tundeid ja reaktsioone kindlast sihtgrupis, kellel on teine emakeel.

See on lähtekeeles teksti põhisõnumi “vaba” tõlgendamine – kus tõlkijal on vabad käed erinevate keeleliste toimeainete, sõnade valiku, süntaksi ja muu sellise kasutamiseks. Seega ei pea tõlkija hoidma end rangelt originaalteksti ahelais, kuid samal ajal ei saa ta ka päris reelt kõrvale vajuda teksti eesmärgi, stiili, tooni ja kontekstiga.

 

Millise tõlkimisviisi peaksid sa valima?

Kui sul on vaja ühest keelest teise edastada teaduslikke või väga tehnilisi tekste, mille sihtgrupiks on professionaalid, siis tuleb sul väga tõenäoliselt valida otsetõlge.

Kui sa aga töötad nüanseerituma tekstiga, mis peab edastama mingit sõnumit või brändi – näiteks on tegemist turundus- või reklaammaterjalidega (brošüürid, reklaamid, kodulehed jmt), siis on versioneerimine õigeks valikuks.

Versioneerimine on ideaalne ka sloganite, pealkirjade, sõnamängude ja huumori jaoks. Sellist tüüpi sisu on keeruline otse tõlkida, samaaegselt tähendust ja emotsionaalset eesmärki alles hoides.

Lokaliseerimisteenus tuleb tellida, kui vajad veebilehe sisu või muu teksti kohandamist mõne teise riigi elanikkonna jaoks, siis tuleb arvesse võtta kohalikke eripärasid, näiteks formaate (kuupäev, kellaaeg, suured numbrid), rahaühikuid ja nende märgistamist (summa ette või taha paigutatuna näiteks), võrdlusühikuid ja palju muud.

 

Kes peaks tekstide tõlkimise, lokaliseerimise või versioneerimise läbi viima?

Vali selleks kas väga hea reputatsiooniga tõlkebüroo – kontrolli kindlasti ka just sulle vajamineva keele tõlgete taset, või vahendaja, kellel on vastavas sihtriigis kohalikud kontaktid professionaalide näol – sihtkeelt emakeelena kasutav tõlk, lokaliseerimisekspert või kogenud versioneerimistöös. Localize Nordic saab sind sellega Taani turul aidata.

Väga hästi paneb kehva versus hea tõlke probleemi fookusesse Priit Kallas IgluCraftist siinses videos, 1:05:00 kohal. Kõigepealt naerab ta, kuidas ta avastas, milline nende endi lehe eestikeelne tõlge välja nägi – päris hirmus – aga arutleb ka selle üle, kui oluline on kohaliku keeleoskaja “twist” lõplikus copys. Ja see ongi, mis tekstide lokaliseerimine kokkuvõttes endast kujutab.